Πως λειτουργούν τα θερινά τμήματα και τι στόχους θέτετε;

  

ηλιος στην αμμο

 

Στο κέντρο θεραπείας και μάθησης Ανάδραση λειτουργούν θερινά τμήματα, που προετοιμάζουν τους μαθητές για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς.
Το κύριο στοιχείο που κάνει τα θερινά τμήματα τόσο σημαντικά για την πρόοδο των μαθητών, είναι ο περισσότερος χρόνος που υπάρχει στη διάθεσή τους για την αναλυτική κάλυψη της ύλης και την επανάληψή της, συνδυασμός που οδηγεί στην ουσιαστική κατανόησή της, με αποτέλεσμα οι μαθητές των θερινών τμημάτων να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων