Articles Tagged ‘Ariston test’

Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

    Στο χώρο μας απο το 2003 χορηγούμε με επιτυχία σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες εξειδικευμένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

 επιλογη επαγγελματος   Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων συμβούλων του Κέντρου Ανάδραση και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, που του παρέχεται από τον Σύμβουλο, ενεργοποιεί στον υπολογιστή το τεστ και απαντά σε σειρά ειδικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου,και χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, επεξεργάζόμαστε τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και εκδίδουμε άμεσα το επαγγελματικό του προφίλ, το οποίο του επιδίδεται πάντα μέσω ειδικά εκπαιδευμένων Συμβούλων.

     Οπότε στη συνέχεια η τελική έκθεση παραλαμβάνεται απο ειδικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του χώρου μας, οπότε και γίνονται δύο συναντήσεις, η μία με καθηγητή και η άλλη με ψυχολόγο, προκειμένου να αναλύσουμε τα αποτελέσματα και να ενημερωθείτε όσο πιο αναλυτικά γίνεται σχετικά με την αναφορά που παραλαμβάνετε.

     Η τελική έκθεση που παραλαμβάνετε περιλαμβάνει πολύ χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τους παρακάτω τομείς:

1. Την προσωπικότητα

2. Τις κλίσεις

3. Τις ικανότητες

4. Τις δεξιότητες

5. Τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου


     Έτσι προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

     Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. η λυση του προβληματος Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

   Σε κάθε περίπτωση, το ΑΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

     Η παρακάτω ενημέρωση έχει ώς σκοπό να σε ενημερώσει αναλυτικά σχετικά με τη χορήγηση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χορηγούμε μέσα απο πολύ ωραίες ερωτήσεις και απαντήσεις.

     Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το τεστ επαγγελαμτικού προσανατολισμού συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική μας φόρμα είτε καλώντας μας στα τηλέφωνα του κέντρου μας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα και να κλείσουμε το προσωπικό σας ραντεβού.

 

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας
Τηλεφωνικώς Μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
τηλεφωνο   electronicform 

 

Για να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου πρέπει το τεστ να γίνει στην γ’ λυκείου πριν τις Πανελλήνιες;

μηχανογραφικο δελτιο

   Όχι απαραίτητα. Τα αποτελέσματα που λαμβάνει ένα παιδί απο το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, και εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί στην Α΄ή στην Β΄Λυκείου λίγο μεταβάλλονται έως καιτο τέλος του λυκείου. Συνεπώς αυτό σημαίνει πως αν δεν αλλάξουν ιδιαίτερα τα δεδομένα ενός ατόμου και οι συνθήκες τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορεί κάθε μαθητής να κάνει το τεστ χωρίς το άγχος της τελευταίας σχολικής χρονιάς νωρίτερα (στην Α ή Β λυκείου) και να το χρησιμοποιήσει όταν θα ολοκληρωθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

 

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα του τεστ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

 

Βεβαίως μπορούμε και μάλιστα πολύ εύκολα. Τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού. Έτσι έχουμε αυτόματα συμπληρωμένο μηχανογραφικό που είναι συμβατό με τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μας  χρόνο και απλοποιούμε τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού μας δελτίου που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία.

Ποιός είναι ο τρόπος χορήγησης του τεστ;

σωστη κατευθυνση         Κάθε τεστ που θα επιλέξετε χορηγείται απλά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο χώρο μας. Σε μια διαδικασία περίπου μιας ώρας απαντάτε σε ένα σύνολο ερωτήσεων που είναι επαρκείς ώστε να μας δώσουν πλήρη και έγκυρα αποτελέσματα. Έτσι επιτυγχάνεται το επιθυμητό μέγιστο αποτέλεσμα με ταυτόχρονη αύξηση της αντικειμενικότητας.

Πόσο έγκυρα είναι τα αποτελέσματα ενός τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

η  σωστη επιλογη Κάθε φορά που γίνεται ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού το πρώτο πράγμα που προσδιορίζεται είναι ο Βαθμός Αλήθειας. Έτσι γνωρίζουμε εκ των προτέρων το βαθμό συμβατότητας των αποτελεσμάτων με το συγκεκριμένο άτομο. Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων από ψυχοθεραπευτή   βοηθά ταυτόχρονα σε αυτή την περίπτωση ώστε να αυξηθεί η συμβατότητα και κατ’ επέκταση η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται κάποιος να επαναλάβει το τεστ ή σε περίπτωση που περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη αλλαγή συνθηκών.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων