Α΄ Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

διαβασμα στο σπιτι

Ανιχνευτική Διαδικασία Σχολικής Ετοιμότητας

 

 • Είναι το πρώτο ελληνικό τεστ για την ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Απλό, Ευχάριστο και Σύντομο
 • Άρτια δομημένο καθώς καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή φοίτηση.
 • Προληπτικό τεστ.
 • Απευθύνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά 5-6 ετών
 • Ελέγχει αν το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα για να παρακολουθήσει το Δημοτικό σχολείο.
 • Μετά το τέλος της εξέτασης δίνεται αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων
 • Οικονομικά προσιτό
 • Μπορούμε να προλάβουμε Μαθησιακές Δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, στη γραφή, στην προσοχή και στη συμπεριφορά.
 • Γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες με πιστοποιημένη εκπαίδευση στη χορήγηση του Α' τεστ.


Τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν Μαθησιακές Δυσκολίες Είναι:

 • Παιδιά με δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής τους.
 • Παιδιά με χαμηλή οπτική αντίληψη.
 • Παιδιά με υπερκινητικότητα.
 • Παιδιά με διαταραχές στη συμπεριφορά.
 • Παιδιά με δυσκολίες στη προφορά λέξεων, φθόγγων και συλλαβών.

Διαδικασία για να πραγματοποιήσετε το Α΄Τέστ:

1. Τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου μας και κλείνετε ραντεβού με τον ειδικό.
2. Έρχεστε στο ραντεβού εσείς και το παιδί σας την προκαθορισμένη ώρα.
3. Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία του τέστ σας καλούμε για μία δεύτερη συνάντηση

Διαδικασία για να πραγματοποιήσετε το Α΄Τέστ:

1. Τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου μας και κλείνετε ραντεβού με τον ειδικό.
2. Έρχεστε στο ραντεβού εσείς και το παιδί σας την προκαθορισμένη ώρα.
3. Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία του τέστ σας καλούμε για μία δεύτερη συνάντηση

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας
Τηλεφωνικώς Μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
τηλεφωνο   electronicform 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων