Η Ψυχολογική θεραπεία φέρνει άμεσα αποτελέσματα;

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αποδώσει καρπούς. Το σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά τις περισσότερες φορές έχουν σημαντικά ποσοστά μονιμότητας. Το χρονικό αυτό διάστημα που απαιτείται εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως το είδος της δυσκολίας που πιθανόν να υπάρχει, το είδος της Ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης που ακολουθείται, την ύπαρξη ή μη υποστηρικτικού δικτύου κ.λπ.

Tags: Ψυχολόγος ψυχοθεραπεία psixologos psixotherapeia Διάστημα ψυχοθεραπείας Ποσοστά μονιμότητας ψυχοθεραπείας Είδος δυσκολίας Ύπαρξη υποστιρικτικού δικτύου

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων