Ποιός χρειάζεται Λογοθεραπεία;

Καθένας (Παιδί ή ενήλικας) ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολία στην επικοινωνία του ή θα μπορέσει να δει μεγάλη διαφορά μπαίνοντας σε ειδικό πρόγραμμα λογοθεραπείας.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων