Ποιά είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσω Λογοθεραπεία;

Σε κάθε ηλικία ένα παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα βασικά στάδια της φυσιολογικής ανάπτυξης του Λόγου και της Ομιλίας. Σε περίπτωση που έχουμε την υποψία πως το παιδί μας ενώ μεγαλώνει, δεν μπορεί να επιτύχει την κατάκτηση κάποιου ή κάποιων από αυτά, τότε είναι καλό να γίνει μια αξιολόγηση από έναν λογοθεραπευτή ώστε να γνωρίζετε και εσείς αν χρειάζεται ή όχι κάποια ειδική παρέμβαση. Η έγκαιρη παρέμβαση σίγουρα είναι πολύ σημαντική και έτσι αποτρέπονται συσσωρευμένα προβλήματα λόγω της δυσκολίας του παιδιού σας να επικοινωνήσει με τους γύρω του.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων