Το ταμείο μας μπορεί να καλύψει μέρος του κόστους των συνεδριών;

εοπυυΈνα πολύ σημαντικό μέρος των θεραπειών ή ακόμα και το σύνολο του ποσού, αναλόγως της γνωμάτευσης που έχει χορηγηθεί στο παιδί σας,  μπορεί να καλυφθεί απο τον ασφαλιστικό σας φορέα. Αυτό γίνεται αφού βέβαια προσκομίσετε στο ταμείο σας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Tags: Ανάδραση Κερατσίνι Μοσχάτο Μέθανα θεραπεία Παιδί Καθηγητές συνεδρία Θεραπευτές Κορυδαλλός Εταιρεία θεραπείας και ειδικής μάθησης Μάθημα Παρίου Αγγελική Μαθιουδάκης Γιώργος Ανάλογα Ταμείο Καλύπτω Κόστος Κόστος των συνεδριών Σημαντικό μέρος των συνεδριών Ποσό Σύνολο του ποσού Γνωμάτευση Χορηγώ Ασφαλιστικός φορέας Προσκομίζω Απαραίτητα δικαιολογητικά

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων