Ποιός είναι ο τρόπος πληρωμής των θεραπειών ή των μαθημάτων;

η αξια των χρηματων Σε κάθε περίπτωση πληρώνετε για τη συνεδρία η το μάθημα αφού πρώτα έχετε ενημερωθεί για την αξία της υπηρεσίας που σας προσφέρουμε και έχετε συμφωνήσει με αυτό. Συνεπώς η πληρωμή γίνεται μετά από κάθε  συνεδρία ή και ανα εβδομάδα. Σε περίπτωση που έχετε πάρει ένα μηνιαίο πακέτο τότε η αμοιβή μας γίνεται μετά το πέρας του εκάστοτε μήνα. Φυσικά για οποιαδήποτε άλλη απορία σας ή και αίτημά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία μας ή και στον υπεύθυνο για θέματα οικονομικά του κέντρου μας.

Tags: Ανάδραση Κερατσίνι Μοσχάτο Μέθανα θεραπεία Καθηγητές συνεδρία Θεραπευτές Κορυδαλλός Γραμματεία Εταιρεία θεραπείας και ειδικής μάθησης Μάθημα Περίπτωση Παρίου Αγγελική Μαθιουδάκης Γιώργος Απευθύνομαι Τρόπος πληρωμής Πληρωμή Τρόπος πληρωμής των θεραπειών Τρόπος πληρωμής των μαθημάτων Ενημερώνω Αξία της υπηρεσίας Προσφέρω Συμφωνώ Ανά εβδομάδα Ανά συνεδρία Μηνιαίο πακέτο Πακέτο Αμοιβή Μήνας Απορία Αίτημα Υπεύθυνος Οικονομικά θέματα Κέντρο

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων