Τι ακριβώς μπορεί να προσδιορίσει ένα τεστ επαγγελματικού Προσανατολισμού;

 

To  τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χορηγούμε στην Ανάδραση μπορεί να προσδιορίσει μεταξύ άλλων:                             

             α) την προσωπικότητα

β) τις κλίσεις και τις δεξιότητες

γ) τις ικανότητες και

δ) τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου

             ... έτσι μας δίνει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που μας ταιριάζουν περισσότερο.

Tags: Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον τεστ Test epaggelmatikou prosanatolismou

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων