Για να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου πρέπει το τεστ να γίνει στην γ’ λυκείου πριν τις Πανελλήνιες;

μηχανογραφικο δελτιο

   Όχι απαραίτητα. Τα αποτελέσματα που λαμβάνει ένα παιδί απο το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, και εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί στην Α΄ή στην Β΄Λυκείου λίγο μεταβάλλονται έως και το τέλος του λυκείου. Συνεπώς αυτό σημαίνει πως αν δεν αλλάξουν ιδιαίτερα τα δεδομένα ενός ατόμου και οι συνθήκες τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορεί κάθε μαθητής να κάνει το τεστ χωρίς το άγχος της τελευταίας σχολικής χρονιάς νωρίτερα (στην Α ή Β λυκείου) και να το χρησιμοποιήσει όταν θα ολοκληρωθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

 

 

Tags: λύκειο Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον τεστ Ariston test Test epaggelmatikou prosanatolismou Πανελλήνιες αποτελέσματα Άριστον Apotelesmata ariston

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων