Ποιός είναι ο τρόπος χορήγησης του τεστ;

σωστη κατευθυνση         Κάθε τεστ που θα επιλέξετε χορηγείται απλά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο χώρο μας. Σε μια διαδικασία περίπου μιας ώρας απαντάτε σε ένα σύνολο ερωτήσεων που είναι επαρκείς ώστε να μας δώσουν πλήρη και έγκυρα αποτελέσματα. Έτσι επιτυγχάνεται το επιθυμητό μέγιστο αποτέλεσμα με ταυτόχρονη αύξηση της αντικειμενικότητας.

Tags: Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον τεστ Ariston test Test epaggelmatikou prosanatolismou Πως χορηγείται το άριστον τεστ Που χορηγείται το άριστον τεστ

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων