Εξ'αποστάσεως θεραπεία και μάθημα

            Σήμερα που οι νέες τεχνολογίες έχουν κερδίσει μια πολύ σημαντική θέση στη ζωής μας, κρίνεται αναγκαίο και επιτακτικό ο δάσκαλος και γενικότερα η εκπαίδευση στο σύνολό της να εντάξει τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική διαδικασία με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, ώστε να προσελκύσει και να κερδίσει τους μαθητές και τις μαθήτριες που ζουν μέσα σ’ έναν κόσμο γεμάτο ερεθίσματα και καθημερινές προκλήσεις.

 

 

            Σ’ αυτή την κατεύθυνση, το κέντρο μας καινοτομεί και εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η καινοτομία μας έγκειται στο ότι πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μαθήματα ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας καθώς και ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

            Επιπλέον, το εξ αποστάσεως μάθημα στην Ανάδραση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο χώρο μας, δηλαδή ο θεραπευτής αλλά και ο μαθητής βρίσκονται και αλληλεπιδρούν μέσα απ’ τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Ανάδρασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο μαθητής να δομείται και να οργανώνεται καλύτερα και το σπουδαιότερο να αισθάνεται πιο σίγουρος και ασφαλής αφού ακολουθείται ο ρυθμός και ο τρόπος μάθησης που του ταιριάζει καλύτερα.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων