ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

εργοθεραπεια

 

 

    Σεπτέμβριος 2018,  Μήνας Δωρεάν Αξιολογήσεων. 

      Αγαπητοί γονείς σας καλωσορίζουμε στη νέα σχολική χρονιά ευχόμενοι σε όλους υγεία και πρόοδο. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως απο τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 έχει ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα του κέντρου μας δίνοντας έμφαση όπως πάντα στην ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε με σεβασμό στις ανάγκες σας.

     Αποκλειστικά για το Σεπτέμβριο σας προσφέρουμε τις συνεδρίες αξιολόγησης των παιδιών σας στους τομείς της Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής εντελώς δωρεάν!

    Συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα εδώ.

 

 

«Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά και χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα έργα στους τομείς της αυτοφροντίδας, αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και παραγωγικότητας με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στη λειτουργικότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους» (Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ο όρος «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» αναφέρεται σε μία ξεχωριστή κατηγορία δυσκολιών που αφορούν τη μάθηση, και πιο συγκεκριμένα την επεξεργασία του γραπτού λόγου.
Εκφράζονται με την έντονη και επίμονη δυσκολία του μαθητή να αποκτήσει τις ικανότητες Ανάγνωσης, Ορθογραφημένης Γραφής και/ή τη Μαθηματική Ικανότητα, σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική ηλικία του, τη νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που έχει λάβει.

Οι Κατηγορίες των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε.Δ.Μ)

Διαταραχή της Ανάγνωσης
    Βασικά συμπτώματα:
    Ανάγνωση αργή, με δισταγμό, χωρίς ροή, συχνά συλλαβισμός.
    Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την ανάγνωση
    Ελλιπής κατανόηση του κειμένου.

Διαταραχή της γραπτής έκφρασης
    Βασικά συμπτώματα
    Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την γραφή
    Πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί.
    Κακογραφία, μουτζούρες, απουσία σημείων στίξης, κατάργηση των διαστημάτων.
    Ο όρος «δυσλεξία» που χρησιμοποιείται ευρέως, αναφέρεται στις Διαταραχές Ανάγνωσης και Γραπτής Έκφρασης, που στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν. Με άλλα λόγια, «δυσλεκτικό» θεωρείται το άτομο που έχει Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Γραπτής Έκφρασης.

Διαταραχή των Μαθηματικών
    Βασικά συμπτώματα
    Δυσκολία στην αναγνώριση των μαθηματικών συμβόλων (+, -, x, :)
    Δυσκολία στην αντιγραφή αριθμών, πράξεων, δυσκολία στη χρήση «κρατούμενων»
    Δυσκολία στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού.

 

electronicform

 

bannertelephone final

Ειδική Αγωγή και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

 

 

    Σεπτέμβριος 2018,  Μήνας Δωρεάν Αξιολογήσεων. 

      Αγαπητοί γονείς σας καλωσορίζουμε στη νέα σχολική χρονιά ευχόμενοι σε όλους υγεία και πρόοδο. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως απο τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 έχει ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα του κέντρου μας δίνοντας έμφαση όπως πάντα στην ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε με σεβασμό στις ανάγκες σας.

     Αποκλειστικά για το Σεπτέμβριο σας προσφέρουμε τις συνεδρίες αξιολόγησης των παιδιών σας στους τομείς της Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής εντελώς δωρεάν!

      Συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα εδώ.

 

 

     Η Δυσλεξία και οι άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών αντιμετωπίζονται σωστά, μόνο με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, τα κίνητρα και τις στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης.

     Εμείς εδώ στην Ανάδραση σας προσφέρουμε τμήματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω ειδικής αγωγής όπως και τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ειδική αγωγή με τα σχολικά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έχοντας και ειδικό τμήμα για προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες απο τους εξειδικευμένους καθηγητές του χώρου μας, σε μία υπηρεσία που είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

     Οι συνεδρίες για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών γίνονται από εξειδικευμένους Παιδαγωγούς ή Ειδικούς Εκπαιδευτικούς. Οι Ειδικοί που εφαρμόζουν τα προγράμματα της Αντιμετώπισης έχουν κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φύση και την αποκατάσταση των Ε.Μ.Δ. Τα προγράμματα αντιμετώπισης είναι εξατομικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και το προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Επιπλέον, λειτουργούν ομάδες παιδιών ειδικής αγωγής που στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικότερα της Γλωσσικής Ικανότητας του παιδιού, στη βελτίωση και πρόοδο, στην επεξεργασία του λόγου - γενικότερα σε όλα του τα επίπεδα.

 

Ειδικότερα, στον τομέα της αντιμετώπισης η Ανάδραση δραστηριοποιείται στα εξής:

 

     Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών με ρυθμό 2-3 ωριαίες ατομικές συνεδρίες την εβδομάδα (για δυσλεξία δυσορθογραφία - δυσαριθμησία).
     Καλοκαιρινά δίμηνα εντατικά προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών (τους μήνες: Ιούνιο, Ιούλιο)
     Ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια γονέων
     Στον τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και στο τομέα της επιμόρφωσης η Ανάδραση δραστηριοποιείται οργανώνοντας σε σχολεία, φροντιστήρια, σχολές γονέων: Επιμορφωτικά σεμινάρια γονέων που έχουν παιδιά με   Μαθησιακές Δυσκολίες.

Στο χώρο μας μπορούμε να σας παρέχουμε:

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου για να μπορεί το παιδί να εκφράζεται σωστά όταν διηγείται ή περιγράφει τα μαθήματά του.
 • Μεθοδολογία Έκθεσης και ασκήσεις Παραγωγής Λόγου
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου και εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου.
 • Διδασκαλία τεχνικών για να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο των κειμένων σε όλα τα μαθήματα.
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση ορισμών, οδηγιών και εκφωνήσεων στις εργασίες και στα προβλήματα
 • Υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων του με σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις κ.λπ.
 • Οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών απομνημόνευσης
 • Οδηγίες για οργάνωση χώρου και χρόνου
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Επιμόρφωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά με τη φύση της δυσκολίας του.
 • Ενημέρωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά τις μεθόδους με τις οποίες διδάσκεται.

 

electronicform

bannertelephone final

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

...Λίγα λόγια για τη Δυσλεξία

Δυσλειτουργία δεν σημαίνει βλάβη. Στην περίπτωση της δυσλεξίας σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι στους μη δυσλεξικούς όταν ενεργοποιείται για να επεξεργαστεί γλωσσικές πληροφορίες.

ανθρωπινος εγκεφαλος Γλωσσικές λέγονται οι πληροφορίες που συνδυάζουν ένα μέρος γλωσσικό (λέξεις με νόημα) και ένα μέρος οπτικό (οι λέξεις έχουν μορφή και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η μορφή των γραμμάτων). Γλωσσικές πληροφορίες είναι η γραπτή μας γλώσσα και ο προφορικός μας λόγος.

Όταν η επεξεργασία των γλωσσικών πληροφοριών δεν γίνεται απρόσκοπτα και σωστά, τότε η συγκράτησή τους στην μνήμη γίνεται πάρα πολύ δύσκολα.
Τα δυσλεξικά παιδιά επειδή ακριβώς δεν επεξεργάζονται εύκολα τη γλώσσα δεν απομνημονεύουν την ορθογραφία των λέξεων, δηλαδή τη μορφή της γλώσσας, ούτε λέξεις που είναι όροι στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία κ.λπ., ούτε και φράσεις που είναι ορισμοί ή κανόνες. Γενικότερα δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν λέξεις που περιγράφουν «ποιο είναι ποιο» σε όλα αδιακρίτως τα μαθήματα.

 

Τι είναι δυσλεξία;

 

δυσκολια στο διαβασμα Η Δυσλεξία παρουσιάζεται σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα, και δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση. Είναι μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, δυσκολεύεται να μάθει μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος (τραύμα, πνευματική καθυστέρηση κτλ.). Συγκεκριμένα παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και συναντάται στο 10-15% των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Αγόρια-Κορίτσια=4:1).

Από ποιους παράγοντες μπορεί να υποψιαστούμε ότι το παιδί μας έχει δυσλεξία;

Τα περισσότερα δυσλεκτικά άτομα εμφανίζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγo, τη γραφή, την ορθογραφία και την ανάγνωση. Επίσης παρουσιάζουν πρόβληματα στα μαθηματικά, ειδικά στην αποστήθιση συμβόλων και μορφών όπως οι πίνακες πολλαπλασιασμού, στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την οργάνωση, την παρακολούθηση γραπτών οδηγιών και τον προφορικό λόγο.

 

Δείγματα δυσλεξίας

 

Κάποια από τα άτομα που έχουν δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν φθόγγους που μοιάζουν μεταξύ τους όπως:κειμενο δυσλεκτικου

 • Β-Φ: βάρος - φάρος, φόβος - βαφή
 • Δ-Θ: δάσος - Θάσος, δεσμός - θεσμός
 • Σ-Ζ-Ξ: σώζω - συζήτηση - σύξευξη

Ακόμα τα δυσλεκτικά άτομα δεν μπορούν να συγκρατήσουν στη μνήμη τους τις λεπτές διαφορές μεταξύ μερικών γραμμάτων, αριθμών, μορφών ή σχημάτων, π.χ.:

 • γράμματα: α - ο, ε - ω, β - φ, β - θ, γ - χ, ζ - ξ, ει - ιε, αι - ια
 • αριθμοί: 7 - 1, 6 - 9, 5 - 3, 2 - 3, 8 - 4, 45 - 54, 23 - 32, 36 - 63
 • γράμματα και αριθμοί: ρ - 9, ε - 3, κ - 4, οι - 10

Επίσης:

 • Αντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πότρα αντί πόρτα)
 • Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πόρι αντί ποτήρι)
 • Προσθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. δορόμος αντί δρόμος)
 • Παρατονίζουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. σπιτί αντί σπίτι)
 • Παραφθείρουν λέξεις (π.χ. μάλβι αντί μολύβι)
 • Ακρωτηριάζουν λέξεις (π.χ. τπζια αντί τραπέζια)
 • Διαβάζουν κατά πιθανότητα (π.χ. τραπέζι αντί τρέχω καθώς και οι δύο λέξεις ξεκινούν από τρ, ή βιβλίο αντί αναγνωστικό καθώς αν και πρόκειται για διαφορετικές ηχητικά λέξεις υπονοούν ομοειδές αντικείμενο)
 • Γράφουν με κατοπτρική γραφή (π.χ. Иίτνος αντί Ντίνος)
 • κ.α

 

 Όμως τα παιδιά με δυσλεξία:

 

Έχουν γρήγορη αντίληψη,
Συχνά ξαφνιάζουν με την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων τους,
Έχουν ικανότητες συνδυαστικές
Κρίνουν και οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων
Έχουν έφεση στην μηχανολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έχουν γόνιμη φαντασία, χιούμορ και επινοητικότητα.

Συνεπώς είναι σε θέση για σπουδές κάθε επιπέδου αρκεί: να κατανοούνται οι συγκεκριμένες τους δυσκολίες και να μην τους καταλογίζονται ως "θανάσιμα" σφάλματα τα ορθογραφικά, οι παρεφθορές λέξεων - ονομάτων, η αδυναμία να θυμηθούν χρονολογίες (ενώ κατανοούν πλήρως τα ιστορικά γεγονότα) και γενικά να αξιολογούνται με γνώμονα την ιδιαιτερότητα τους και την αποδοχή των αντιφάσεων στις επιδόσεις τους.

 

Αντιμετώπιση της δυσλεξίας

 

Η Δυσλεξία και οι άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών αντιμετωπίζονται σωστά, μόνο με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, τα κίνητρα και τις στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης.

Εμείς εδώ στην Ανάδραση σας προσφέρουμε τμήματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω ειδικής αγωγής όπως και τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ειδική αγωγή με τα σχολικά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έχοντας και ειδικό τμήμα για προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες απο τους εξειδικευμένους καθηγητές του χώρου μας, σε μία υπηρεσία που είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

 

 

Συμπτώματα δυσλεξίας σε σχέση με την ηλικία του παιδιού

&

τη σοβαρότητα του συμπτώματος

 

 

   Παρακάτω αναφέρονται κάποια απο τα συμπτώματα της Δυσλεξίας όπως εκφράζονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και ανάλογα με τη σοβαρότητα του συμπτώματος.

 

Αντοχή/ζωτικότητα κατά την ανάγνωση:

 

 • Δεν μπορεί να διαβάσει για μεγάλες περιόδους (9-11 και 12+)
 • Κουράζεται ακόμα και όταν διαβάζει για λίγη ώρα (9-11 και 12+)
 • Ξαναδιαβάζει την ίδια σελίδα πολλές φορές (9-11 και 12+)
 • Είναι αργός αναγνώστης (9-11 και 12+)

 

Η στάση του απέναντι στην ανάγνωση:

 

 • Αντιστέκεται στην ανάγνωση (5-8, 9-11 και 12+)
 • Δεν διαβάζει για ευχαρίστηση (9-11 και 12+)
 • Είναι απρόθυμο να διαβάσει φωναχτά (5-8)
 • Δεν έχει αγαπημένο βιβλίο χωρίς εικόνες (5-8)
 • Η μελέτη για το σπίτι είναι πηγή άγχους (9-11 και 12+)

 

Φωνολογική ετοιμότητα:

 

 • Δεν μπορεί να διαβάσει άγνωστες λέξεις (5-8)
 • Μαντεύει ή προσπερνά λέξεις όσο διαβάζει (5-8)
 • Εισάγει, παραλείπει ή μπερδεύει γράμματα όσο διαβάζει (5-8)
 • Δεν του αρέσει να διαβάζει φωναχτά (5-8)
 • Αντιστρέφει γράμματα όταν γράφει (5-8)

 

Κατανόηση/Αντίληψη:

 

 • Δυσκολία να καταλάβει τη κυριολεκτική έννοια αυτών που διάβασε (9-11)
 • Δεν μπορεί να εκμαιεύσει τις κύριες ιδέες ενός κειμένου (12+)
 • Δεν τα πάει καλά σε τεστ πολλαπλής επιλογής (12+)
 • Φτωχή μνήμη για γεγονότα και δεδομένα που δεν έχει ζήσει (9-11 και 12+)
 • Δυσκολία να φτάσει σε συμπεράσματα από ένα κείμενο (9-11 και 12+)

 

Ευχέρεια:

 

 • Αγνοεί κανόνες στίξης (5-8)
 • Η φωναχτή ανάγνωση είναι αργή ή ασταθής (5-8, 9-11)
 • Δεν μπορεί να διαβάσει φωναχτά με ρυθμό και κατάλληλο ύφος, είναι μονότονο (5-8)
 • Θέλει να διαβάζει βιβλία μικρότερου βαθμού δυσκολίας (5-8, 9-11)
 • Έχει δυσκολίες οπτικής διάκρισης (5-8, 9-11)

 

Γλώσσα:

 

 • Δυσκολία στην ομοιοκαταληξία (3-4)
 • Φτωχό λεξιλόγιο (3-4, 5-8)
 • Δυσκολία σε πολλαπλές οδηγίες (3-4, 5-8)
 • Αργεί να απαντήσει σε ερωτήσεις (5-8)
 • Προφέρει λάθος μεγάλες λέξεις όταν μιλάει (5-8)
 • Δεν συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης (3-4 και 5-8)

 

 electronicform

bannertelephone final

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

δυσκολιες στα μαθηματα στο σπιτι

Αν έχετε ενδείξεις ότι το παιδί σας έχει Ε.Μ.Δ. απευθυνθείτε στην Ανάδραση και ζητήστε να γίνει διαγνωστική εκτίμηση.

Οι ειδικοί θα κάνουν τη διάγνωση και κατόπιν εφόσον το παιδί σας έχει Ε.Μ.Δ., θα προτείνουν το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων